Cégismertető arrow Információk arrow Adatkezelési tájékoztató  
 
Akció
falidísz F21L
falidísz F21L
335 Ft
127 Ft
Megtakarítás: 208 Ft
Kosárba rakom!

Főmenü
Cégismertető
Információk
Képgaléria
Beépítési útmutató
Díszítőelemek a lakásban
Fórum
WebShop
Akciós termékek
Beltéri díszítőelemek
Szigetelő anyagok
Kiegészítők
Kültéri díszítőelemek
Gyártók
Termékkereső

Partnereink
 Bodrogi_UH_logo 01.jpg
 
     
 
Adatkezelési tájékoztató PDF Nyomtatás Email
Adatkezelési tájékoztató
1. Az adatkezelési tájékoztató célja ................................................................................. 1
2. Az adatkezelő adatai .................................................................................................. 2
2.1. Adatvédelmi tisztviselő ....................................................................................... 2
3. A kezelt személyes adatok köre ................................................................................... 3
3.1. Regisztrációs során megadandó személyes adatok ............................................... 3
3.2. Technikai adatok ................................................................................................ 3
3.3. Cookie-k (Sütik).................................................................................................. 3
3.3.1. . A sütik ..................................................................................................... 3
3.3.2. . Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k ................................ 4
4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje ............................................ 4
5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja ...................................................................... 4
5.1. Általános adatkezelési irányelvek ......................................................................... 4
6. Az adatok fizikai tárolási helyei .................................................................................... 5
7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre ....................................... 5
8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei ................................................................ 5
8.1. Tájékoztatáshoz való jog ..................................................................................... 5
8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga ...................................................................... 6
8.3. Helyesbítés joga ................................................................................................. 6
8.4. Törléshez való jog .............................................................................................. 6
8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog ................................................................. 7
8.6. Adathordozáshoz való jog.................................................................................... 7
8.7. Tiltakozás .......................................................................................................... 7
8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást .................. 7
8.9. Visszavonás ....................................................................................................... 7
8.10 Bírósághoz fordulás joga .................................................................................... 7
8.11 Adatvédelmi hatósági ......................................................................................... 8
9. Egyéb rendelkezések .................................................................................................. 8
1. Az adatkezelési tájékoztató célja
A Girland Decor Nagykereskedelmi és Szolgáltató Kft/továbbiakban Girland Decor Kft/
(9300 Csorna Bem J. u. 10., levelezési cím:9300 Csorna, Soproni út 30. (a továbbiakban
adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény
tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban,
valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
2
A Girland Decor Kft adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek
folyamatosan elérhetők a www.girlanddecor.hu weboldalon.
A Girland Decor Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg
nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. ( Ezt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript használatát )
A Girland Decor Kft elkötelezett partnerei és vásárlói személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben
tartását. A Girland Decor Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát
garantálja.
A Girland Decor Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
2. Az adatkezelő adatai
Amennyiben megkeresné cégünket, e-mailben, telefonon vagy levélben léphet
kapcsolatba az adatkezelővel.
A Girland Decor Kft minden hozzá beérkezett e-mailt a (név, e-mail cím, telefonszám)
személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl. - (-
kivéve a tagjai, az alkalmazottai folyamatos nyilvántartását (a nyugdíjjal kapcsolatban
mint munkaadó az alkalmazás időszakának adatait a várható nyugdíjas időszak + 10 éves
időszakig meg kell őrizni!) - valamint a vonatkozó törvényi kötelezettségekből eredő
adatokat (Pl. A NAV. és egyéb a kötelező adat megőrzéssel érintett adatokat (min 7 év)
számlák, bizonylatok, pályázatokkal érintett adatok (10 év), stb.)
Név: Girland Decor Nagykereskedelmi és Szolgáltató Kft
Székhely: 9300 Csorna, Bem J. u. 10.
Telephely cím: 9300 Csorna, Soproni út 30.
Nyilvántartási szám: 08-09-010685
A bejegyző bíróság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint
Cégbíróság
Adószám: 12912135-2-08 Telefonszám: +36-96/260-458
E-mail: Ezt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript használatát
2.1. Adatvédelmi tisztviselő
Név: Schwarczkopfné Turner Éva
Telefonszám: +36-30-500-1636
3
3. A kezelt személyes adatok köre
3.1. Regisztráció során megadandó személyes adatok
3.1.1. A webáruházban történő regisztrációnál a feliratkozónak nevét,
telefonszámát és e-mail címét kell megadnia.
3.1.2. A dolgozónak a nevét, lakcímét, születési adatait, anyja nevét, a
munkábalépés idejét, TAJ és adóazonosító számát, e-mail címét,
telefonszámát kell megadnia
3.2. Technikai adatok
A Girland Decor Kft a személyes adatok kezeléséhez a vásárlók nyilvántartása, illetve a
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és
üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Girland Decor Kft az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint
a véletlen megsemmisülés ellen. (Párhuzamos szinkronizált védett adatbázis)
A Girland Decor Kft olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik
az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban
jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Girland Decor Kft az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, előzetes egyeztetést követően valóban hozzá tudjon férni a
kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
3.3. Cookie-k (Sütik)
3.3.1. A sütik feladata
3.3.1.1. információkat gyűjt(het)nek a látogatókról és eszközeikről;
3.3.1.2. megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra
kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra
begépelni őket;
3.3.1.3. megkönnyítik a weboldal használatát;
3.3.1.4. minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
4
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas
vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő
szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék a www.girlanddecor.hu weboldalt, használhassák annak
funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik
érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a
böngészésre használt más eszközről.
4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje
Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
A webes vásárlók adatai Tájékoztató levél küldés céljából
Regisztrációs ív és
beleegyezési
nyilatkozat
Regisztráció tartama, törlés
kéréséig
Girland Decor Kft-vel szerződő
partnerek
Szerződések és pénzügyek
nyilvántartása céljából
Szerződés és annak
kiegészítése
Jótállási idő, illetve a
pénzügyi bizonylatok 8 év
Munkatársak adatai Munkavégzéssel kapcsolatos
nyilvántartások, elszámolások
Munkaszerződés és
annak kiegészítése
25 év (a munkavállaló
nyugdíjbamenetelét követő
10 év)
5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
5.1. Általános adatkezelési irányelvek
A Girland Decor Kft tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson,
illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló
adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely
szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének
kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a
Girland Decor Kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját
személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az
alábbiakkal:
• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az
információ-szabadságról (Infotv.);
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.
április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
5
• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
• 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról (Hpt.).
6. Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba
hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes
kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel,
böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai
adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is
megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során
személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag
rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a
bejelentkezés során generálódnak és melyeket a Girland Decor Kft rendszere a technikai
folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő
adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor,
illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói
adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az
adathoz kizárólag a Girland Decor Kft fér hozzá.
7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők
köre
A megrendelők, a dolgozók és a webes felületen a Girland Decor Kft-vel kapcsolatba
lépők, valamint a szerződő partnerek Girland Decor Kft által kezelt személyes adatait a
B & L Betéti Társaság (9300 Csorna Felsőszeri lakótelep 25.) Cégjegyzékszám:08-06-
004447 Cégforma: Betéti Társaság Bejegyezve: 1994/10/21. A cég főtevékenysége:
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
A személyes adatokat az adatkezelőtől adatfeldolgozás céljából az alábbi személy
ismerheti meg: Budai László (an.: Tóth Mária Születési ideje: 1947/10/28 9300 Csorna,
Felsőszeri ltp.25.)
8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését,
visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett
módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
8.1. Tájékoztatáshoz való jog
A Girland Decor Kft megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az
érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14.
cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden
egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
6
8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett
személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel,
illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve
különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. A
személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy
adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett
panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb
egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
8.3. Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a Girland Decor Kft által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes
adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
8.4. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy
kérésére a Girland Decor Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más (jogszabályban előírt) jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték (ehhez kapcsolódóan meg kell
jelölnie az általa hivatkozott jogszabályt ill. bizonyítékait);
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem
kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. A személyes
adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából. A népegészségügy területét érintő, vagy archiválási,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek
alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez.
7
8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Girland Decor Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok
pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha
az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
8.6. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
8.7. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
8.9. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
8.10. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben az érvényes jogszabályok szerint jár el.
8
8.11. Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal (célszerűen az esetlegesen hivatkozott jogsértést lehetőleg pontos
jogszabályi helyre utaló pontos hivatkozással megjelölve) a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +3613911400 Fax: +3613911410
9. Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről (előzetes egyeztetést követően) az adat
felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a
nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg
jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett, az érvényes jogszabályok alapján
megkereshetik az adatkezelőt. A Girland Decor Kft a hatóságok részére – amennyiben a
hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és
olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges és az aktuális jogszabályokban indokolt.
Csorna, 2018. május 15.
 
 
HungarianGermanEnglish
Vásárlói bejelentkezés

Elfelejtette jelszavát?
Még nincs fiókja? Regisztráljon
Kosár tartalma
Kosár megtekintése
Jelenleg üres a bevásárlókosara.
Keresés
Linkfelhő
díszléc, stukkó, rozetta, díszítőelem, belsőépítészet, mennyezetburkoló, díszítés, lakásbelső, lakáskultúra, épületdíszítés, Decosa, Bovelacci, Díszléc, Stukkó, Rozetta, Díszítőelem, Belsőépítészet, Mennyezetburkoló, Díszítés, Lakásbelső, Lakáskultúra, Épületdíszítés, decosa, bovelacci, díszléc, stukkó, rozetta, díszítőelem, belsőépítészet, mennyezetburkoló, díszítés, lakásbelső, lakáskultúra, épületdíszítés, Decosa, Bovelacci
 
Copyright (C) 2008 Girland Decor Kft.
Készítette: PolarSys Honlapkészítés